Zvony nad krajinou

Dňa 26.2.2018 sme mali vo Svätom Antone vzácnu návštevu. Z rádia Regina prišli do našej obce nahrávať reláciu „Zvony nad krajinou“. Je to rozhlasový dokument o živote v obciach Slovenska, ich minulosti, súčasnosti a plánoch do budúcnosti. Redaktori Gabriela Tomajková a Ing. Ladislav Eliaš PhD. prišli na Obecný úrad vo Svätom Antone už o 9.00 hod a ich návšteva trvala do 15.00 hod. Počas týchto šiestich hodín sme sa snažili predstaviť čo najviac z našej obce. Ako prvá mala za obec slovo starostka Simona Guláková, ktorá mala aj živý vstup do rádia Regina. Prezentované bolo aj  Múzeum vo Svätom Antone, kde rozhovory poskytli Ing. Monika Maňkovská, Jana Slaná a Mgr. Mária Ďurianová. DHZO predstavil Anton Jusko a farnosť p. dekan Mgr. Martin Sebíň. Za cestovný ruch mali zastúpenie Ranč Nádej  - p. Katarína Durbáková a Penzión Starý Hostinec - p. Ditta Baranyaiová, ktorá predstavila aj regionálnu značku HONT.  Medzi aktívnych občanov, ktorí sa zúčastnili nahrávania tejto relácie boli:

Jaroslav Zachar – drevené výrobky, Ján Koreň – výroba sudov, Alica Gajanová – Denné centrum seniorov a Noc s Andersenom, Detský ľudový súbor – Lúčka pod vedením Martina Kminiaka, ktorý je aj hlavným organizátorom Svätoantonskej heligónky. Cirkevný spevokol sa predstavil pri skúške na rímskokatolíckej fare. Obsahovo boli prezentované témy, ktorými sa líši naša obec od ostatných a je výnimočná.

Nahrávanie relácie „Zvony nad krajinou“ bude vysielané na celoslovenskom okruhu rádia Regina 11.3.2018 o 11.00 hod.

Alica Gajanová

Vypočujte si ...