Povinné zverejňovanie - zmluvy

Číslo zmluvy / Zmluvná starana / Popis Dátum zverejnenia / Príloha
Z 28/2017,
SAŽP, Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica,
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
9.10.2017
PDF icon zmluvapod.pdf
Z 27/2017,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, oz, Sekulská 1, 842 50 Bratislava u,
Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka
9.10.2017
PDF icon dohodaouzatvorenipartnerstva.pdf
Z 26/2017,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, OZ č. 61, Kammmerhofská 1, Banská Štiavnica,
Zmluva o spolupráci
25.9.2017
PDF icon zmluvaospolupraci.pdf
Z 25/2017,
Veriton, s. r. o., Hraničná 24/A, 82105 Bratislava,
Mandátna zmluva
25.9.2017
PDF icon mandatnazmluva.pdf
Dodatok č. 1 ,
Jozef Kružlic, Svätý Anton 146, 96972,
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 18. 9. 2017.
25.9.2017
PDF icon dodatokc.1-j.kruzlic.pdf
Z 24/2017,
Jozef Kružlic, Svätý Anton 146, 96972,
Zmluva o dielo
19.9.2017
PDF icon zmluvaodielo.pdf
Z 23/2017,
Ivan Beňo, Učiteľská 8, B. Štiavnica,
Zmluva
6.9.2017
PDF icon zmluva.pdf
Z 22/2017,
Jozef Radjansky, P. O. Hviezdoslava 811/6, B. Štiavnica 969 01,
Zmluva
6.9.2017
PDF icon zmluvadsh.pdf
Z 21/2017,
Agrofarma Studenec s. r. o., Banský Studenec 36, 696 01 Banský Studenec,
Zmluva o nájme pozemku
6.9.2017
PDF icon zmluvaonajmepozemku.pdf
Z 20/2017,
CBS-BOS, s. r. o., Hradište 132, 98225 Hradište,
Zmluva o poskytnutí služieb ochrany majetku
30.8.2017
PDF icon zmluvaoposkytnutisluzbyochranymajetku.pdf

Stránky