Povinné zverejňovanie - zmluvy

Číslo zmluvy / Zmluvná starana / Popis Dátum zverejnenia / Príloha
Dodatok č. 1,
Tomáš Buzalka, Banská Belá 149, 966 15,
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 23.12.2016
12.4.2017
PDF icon dodatokc.1.pdf
Z 5/2017,
JUDr. Ľubomír Ivan, Dukelských hrdinov 22, 96001 Zovlen,
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
12.4.2017
PDF icon zmluvaoposkytovanipravnychsluzieb.pdf
Z 4/2017,
Jolana Kmeťová, Svätý Anton 101, 96972,
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
10.4.2017
PDF icon zmluvaoposkytnutisocialnejsluzby.pdf
Z 3/2017,
Ledas, s.r.o., Trnavská 70, 82102 Bratislava,
Mandátna zmluva
20.3.2017
PDF icon mandatnazmluva.pdf
Dodatky bytový dom A,
Nájomníci,
Dodatky bytový dom A
6.3.2017
PDF icon dodatkya.pdf
Z 2/2017,
Dušan Debnár, Jozefa Horáka 1249/3, 96901 Banská Štiavnica,
Zmluva o vytvorení diela
6.3.2017
PDF icon zmluvaovytvorenidiela.pdf
Dodatok č. 1 k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti,
Úpsvar, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica,
Dodatok č. 1 k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
6.3.2017
PDF icon dodatokc.1.pdf
Z 1/2017,
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
8.2.2017
PDF icon zmluvaoposkytovaniverejnychsluzieb.pdf
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo čl 471/2011/PS,
Combin Banská Štiavnica, Kysihýbelská 29, 96901 Banská Štiavnica,
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS
8.2.2017
PDF icon dodatokc.5.pdf
Dodatok č. 4,
Ján Kandráč, Svätý Anton 160,
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu č. 02/2013/D
3.2.2017
PDF icon dodatokc.4.pdf

Stránky