Povinné zverejňovanie - zmluvy

Číslo zmluvy / Zmluvná starana / Popis Dátum zverejnenia / Príloha
1-117309214091,
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
14.3.2018
PDF icon dodatokkzmluveoposkytovaniverejnychsluzieb.pdf
1-117317948366,
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
14.3.2018
PDF icon dodatokkzmluveoposkytovaniverejnychsluzieb.pdf
1-117315679050,
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
14.3.2018
PDF icon dodatokkzmluveoposkytovaniverejnychsluzieb.pdf
1-117311871346,
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
14.3.2018
PDF icon dodatokkzmluveoposkytovaniverejnychsluzieb.pdf
1-117319229712,
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
14.3.2018
PDF icon dodatokkzmluveoposkytovaniverejnychsluzieb.pdf
Dodatky k nájomným zmluvám, bytovka D,
Nájomníci,
Dodatky k nájomným zmluvám bytovka D
14.3.2018
PDF icon dodatky-bytovkad.pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme,
Konica Minolta Slovakia s. r. o., Černyševského 10, 85101 Bratislava ,
Dodatok k Zmluve o prenájme
14.3.2018
PDF icon dodatokkzmluve.pdf
18/27/052/29,
Úpsvar, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica,
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti
9.3.2018
PDF icon dohoda.pdf
658/2018,
Peter Heinereich, Poľná 879/7, 99001 Veľký Krtíš,
Zmluva o nájme hrobového miesta
27.2.2018
PDF icon prenajomhrobovehomiesta.pdf
Z 1/2018,
Jakub Fašang, Uhliarska 977/4, 962 33 Budča,
Zmluva o nájme nehnuteľností
27.2.2018
PDF icon zmluvaonajmenehnutelnosti.pdf

Stránky