Povinné zverejňovanie - zmluvy

Číslo zmluvy / Zmluvná starana / Popis Dátum zverejnenia / Príloha
87/2017,
Jozef Ladziansky, Fraňa Kráľa 32, Žarnovica,
Zmluva o nájme hrobového miesta
19.6.2017
PDF icon najomnazmluva.pdf
37485,
DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3,
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
19.6.2017
PDF icon dposr.pdf
Dodatok č. 1,
Ing. Magda Miháliková, CSc., M. Benku 2, 969 01 Banská Štiavnica,
Dodatok č. 1 ku Zmluve o audítorskom overení ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej...
19.6.2017
PDF icon dodatokc.1.pdf
Z 10/2017,
Mariana Hiklová, Svätý Anton 218, 969 72,
Nájomná zmluva
9.6.2017
PDF icon najomnazmluva.pdf
MK-3914/2017/1.2,
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava,
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
9.6.2017
PDF icon zmluva-mk.pdf
626/2017,
Martina Getlerová, L. Svobodu 25, Banská Štiavnica,
Zmluva o prenájme hrobového miesta
8.6.2017
PDF icon zmluvaoprenajmehrobovehomiesta.pdf
MK-4187/2017/3.2,
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava,
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
22.5.2017
PDF icon zmluvamk.pdf
2000/474,
Remek s. r. o, Nálepkova 2 94901 Nitra,
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/474
22.5.2017
PDF icon zmluva.pdf
652/2017,
Mária Macková, Svätý Anton 211, 96972,
Zmluva o nájme hrobového miesta
22.5.2017
PDF icon zmluvap.mackova.pdf
1700423,
Hydroteam s. r. o., Potočná 377/37, 90084 Báhoň,
Zmluva o dielo
16.5.2017
PDF icon zmluvaodielo.pdf

Stránky