Povinné zverejňovanie - zmluvy

Číslo zmluvy / Zmluvná starana / Popis Dátum zverejnenia / Príloha
Z 9/2018,
Mariana Hiklová, Svätý Anton 218, 969 72,
Zmluva o nájme časti pozemku
11.6.2018
PDF icon zmluvaonajmecastipozemku.pdf
536/2018,
Slavomír Skubeň,
Zmluva o nájme hrobového miesta.
30.5.2018
PDF icon sskuben.pdf
174/2018,
Peter Pecník,
Zmluva o nájme hrobového miesta.
30.5.2018
PDF icon ppecnik.pdf
157/2018,
Gabriela Breznianska,
Zmluva o nájme hrobového miesta.
30.5.2018
PDF icon gbreznianska.pdf
496/2018,
Magdaléna Štrkulová,
Zmluva o nájme hrobového miesta.
30.5.2018
PDF icon mstrkulova.pdf
593/2018,
Otília Macková,
Zmluva o nájme hrobového miesta.
25.4.2018
PDF icon zmluva-o.mackova.pdf
669/2018,
Eva Oravcová,
Zmluva o nájme hrobového miesta.
25.4.2018
PDF icon zmluva-e.oravcova.pdf
279/2018,
Čunderlíková Rozália,
Zmluva o nájme hrobového miesta.
25.4.2018
PDF icon zmluva-r.cunderlikova.pdf
552/2018,
Macková Alžbeta,
Zmluva o nájme hrobového miesta.
25.4.2018
PDF icon zmluva.mackova.pdf
427/2018,
Chovanec Tibor,
Zmluva o nájme hrobového miesta.
25.4.2018
PDF icon zmluva-t.chovanec.pdf

Stránky