Povinné zverejňovanie - zmluvy

Číslo zmluvy / Zmluvná starana / Popis Dátum zverejnenia / Príloha
Z 39/2017,
Ivan Beňo, Učiteľská 8, B. Štiavnica,
Zmluva o vytvorení diela
11.12.2017
PDF icon zmluva.pdf
Dodatok č. 11,
Obec Baďan, B. Belá, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Vysoká,
Dodatok k zmluve o zriadení spoločného úradu
11.12.2017
PDF icon dodatokc.11.pdf
Z 38/2017,
Rekonbau s. r. o., Drieňová 5, B. Štiavnica,
Zmluva o dielo
11.12.2017
PDF icon zmluvaodielo.pdf
Z 37/2017,
Nábytok Mudrák s. r. o., Svätotrojičné námestie 6, 96301 Krupina,
Zmluva o dielo
11.12.2017
PDF icon zmluvy-nabytokmudrak.pdf
17/27/010/64,
Úpsvar, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica,
Dohoda
28.11.2017
PDF icon dohoda.pdf
Z 36/2017,
Marián Krnáčik, Svätotrojičné námestie 19/19, Krupina,
Zmluva o účinkovaní
28.11.2017
PDF icon zmluva.pdf
Z 35/2017,
Veronika Danielová, Svätý Anton 309, 969 72 Svätý Anton ,
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
27.11.2017
PDF icon zmluvaoposkytovanisocialnejsluzby.pdf
Z 34/2017,
Daňový úrad, pobočka Žiar nad Hronom, 96501 Žiar nad Hronom,
Dohoda o elektoronickom doručovaní
27.11.2017
PDF icon dohodaoelektornickomdorucovani.pdf
Z 33/2017,
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica,
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
27.11.2017
PDF icon zmluvaododavkevody.pdf
Z 33/2017,
Vemex energo s. r. o., Moyzesova 5, 811 05 Bratislava,
Darovacia zmluva
27.11.2017
PDF icon darovaciazmluva.pdf

Stránky