Povinné zverejňovanie - zmluvy

Číslo zmluvy / Zmluvná starana / Popis Dátum zverejnenia / Príloha
Z 19/2017,
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava,
Zmluva o poskytnutí dotácie
14.8.2017
PDF icon zmluvaoposkytnutidotacie.pdf
Z 18/2017,
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
21.7.2017
PDF icon zmluvaoposkytovaniverejnychsluzieb.pdf
Z 17/2017,
Valéria Siekelová, Sv. Anton 311, 96972,
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
14.7.2017
PDF icon zmluvaoposkytovanisoc.sluzby.pdf
Z 15/2017,
Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina,
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie
14.7.2017
PDF icon zmluvaoposkytnutidotacie.pdf
Z 16/2017,
Peter Marko a Mária Marková, Sv. Anton 275, 96972,
Kúpna zmluva
14.7.2017
PDF icon kupnazmluva.pdf
Z 12/2017,
Mariana Hiklová, Svätý Anton 218, 969 72,
Kúpna zmluva
3.7.2017
PDF icon kupnazmluva.pdf
Z 14/2017,
S. O. V. I. n. o., Spojná 1131/4, 96901 Banská Štiavnica,
Zmluva o zabezpečení poskytovania prepravnej služby
28.6.2017
PDF icon zmluva.pdf
Z 13/2017,
Ján Hikl, Svätý Anton 218,
Zmluva o dielo
28.6.2017
PDF icon zmluvaodielo.pdf
87/2017,
Jozef Ladziansky, Fraňa Kráľa 32, Žarnovica,
Zmluva o nájme hrobového miesta
19.6.2017
PDF icon najomnazmluva.pdf
37485,
DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3,
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
19.6.2017
PDF icon dposr.pdf

Stránky