Zmluva o dielo č. 1/2017 uzatvorená medzi: Agrofarma Studenec s.r.o., Banský Studenec 36, Banská Štiavnica a AQUABEST s. r. o., Brodno 10, 010 14 Žilina