Zápisnica z verejného zhromaždenia obyvateľov obce konaného dňa 26.5.2017