ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

pre školský rok 2018/2019

podávanie žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie     

v čase

od  30.04.2018  do 31.05.2018

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu vo Svätom Antone pozýva  rodičov ktorí svoje dieťa vo veku od 2 do 6 rokov veku majú záujem prihlásiť do materskej školy na stretnutie ktoré sa uskutoční 25.4.2018 o 15.00 hod. v materskej škole. Ak si chcete pred zápisom pozrieť priestory exteriér aj interiér materskej školy ste srdečne vítaní. Konzultácie a odpovede na Vaše otázky Vám zodpovie zástupkyňa pre materskú školu. Potrebné informácie o zápise detí do materskej školy pre školský rok 2018/2019 sú zverejnené na úradných tabuliach obce, v materskej a základnej škole, na webovej stránke školy a obce.