Zámer a výzva na predkladanie cenových ponúk na priamy prenájom majetku obce