Zámer na odpredaj pozemku

Zámer na odpredaj pozemku