Zámer č.143/2018 a výzva na predkladanie cenových ponúk na priamy prenájom majetku obce