VZN č.40/2018 o postupe a podmienkach poskytovania jednorazovej dávky, príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov a poskytovania sociálnych pôžičiek