Uvítanie detí do života

„Niet väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zovrieť do náručia svoje dieťatko. Niet krajšej žiari na svete, ako je žiara detských očí.“

 

Dňa 28. septembra 2016 sa v obradnej sieni svätoantonského kaštieľa uskutočnilo slávnostné Uvítanie detído života. Starostka obce pani Simona Guláková srdečne privítala rodičov s detičkami, ktoré sa narodili v uplynulom roku.

V úvode vystúpili s milým programom detičky z  materskej školy a žiaci zo základnej školy. Po príhovore pani starostky si rodičia prevzali darček pre svoje dieťatko ako pamiatku na dnešný deň a podpísali sa do pamätnej knihy. Potom nasledovalo fotografovanie v kolíske.

Za kresbu do pamätnej knihy ďakujeme pani poslankyni OZ Mgr. Kristíne Baarovej.

 

V období do 28. septembra 2016 sa narodili:

Leo Pollák

Michaela Dendišová

Jozef Miertuš

Leona Čunderlíková

Lukáš Sloboda

Ľubomír Gunár

Hana Kminiaková

Brenda Balázsová

Zuzana Oravcová

Iveta Kandráčová

 

Našim malým spoluobčanom prajeme v živote veľa šťastia, zdravia a lásky.

Fotogaléria: 
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života