Úradné hodiny Obecného úradu vo Svätom Antone počas vianočných sviatkov

Piatok 22. 12. 2017 zatvorené
Pondelok 25. 12. 2017 sviatok
Utorok 26. 12. 2017 sviatok
Streda 27. 12. 2017 zatvorené
Štvrtok 28. 12. 2017 zatvorené
Piatok 29. 12. 2017 zatvorené
Pondelok 01. 01. 2018 sviatok
Utorok 02. 01. 2018 7:00 - 15:00
Streda 03. 01. 2018 7:00 - 15:00
Štvrtok 04. 01. 2018 7:00 - 15:00
Piatok 05. 01. 2018 7:00 - 13:00

V naliehavých prípadoch volajte starostke obce

t. č. 0903 966 044