Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika – distribúcia oznamuje občanom, že v dňoch

04. 05. 2017 (štvrtok) v čase od 8:30 do 15:30

Stavanie mája

Príloha: 

Ohlasovňa pobytov obce Svätý Anton v zmysle  § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že

Vladimír Brnák,  bytom obec Svätý Anton

má na obecnom úrade vo Svätom Antone uloženú  poštovú zásielku zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne Bratislava.

 

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na obecnom úrade termíne od 25.04.2017 do 09.05.2017.

Stránky