Úradná tabuľa

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o bezplatné zapožičanie masky do Hajnálového sprievodu, že tak môžu urobiť každý deň od 16. 2. 2017 – 24. 2. 2017 od 10.00 – 15.00 hod. v obecnej knižnici v starom obecnom úrade.

Hajnál 2017

Príloha: 

Relaxačné cvičenie

Pozvánka

Príloha: 

Stránky