Úradná tabuľa

Piatok 22. 12. 2017 zatvorené
Pondelok 25. 12. 2017 sviatok
Utorok 26. 12. 2017 sviatok
Streda 27. 12. 2017 zatvorené
Štvrtok 28. 12. 2017 zatvorené
Piatok 29. 12. 2017 zatvorené
Pondelok 01. 01. 2018 sviatok
Utorok 02. 01. 2018 7:00 - 15:00
Streda 03. 01. 2018 7:00 - 15:00
Štvrtok 04. 01. 2018 7:00 - 15:00
Piatok 05. 01. 2018 7:00 - 13:00

V naliehavých prípadoch volajte starostke obce

t. č. 0903 966 044

Volebný okrsok č. 1

Počet voličov zapísaných v zozname voličov................977
Počet voličov, ktorí na zúčastnili na hlasovaní...........386
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku.....................385
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva...367
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu.........383
 
Účasť vo voľbách v obci Svätý Anton vyjadrená v %.........39.5%
 
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:
 
Č. kand. 
na hl. 
lístku            Meno Priezvisko, titul     Počet platných hlasov
 
1.                Nadežda Babiaková, Mgr.                   77
2.                Dušan Cibula                              40
3.                Dominik Kútnik, Ing.                      21
4.                Nadežda Kvaková, RNDr.                    10
5.                Katarína Maruniaková Lužinová, Mgr.       20
6.                Lukáš Mlynárik                             6
7.                Mikuláš Pál, Mgr.                        155
8.                Eva Petrášková, MUDr.                     38
 
Za poslanca zastupiteľstva bol zvolený Mgr. Mikuláš Pál s počtom hlasov 155.
 
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu podľa poradia na hlasovacom lístku:
 
Č. kand. 
na hl. 
lístku            Meno Priezvisko, titul    Počet platných hlasov
 
1.                Viliam Baňák, Ing.                       2
2.                Miroslav Gálik, PaedDr.                  3
3.                Pavel Greksa, Ing.                       1
4.                Martin Juhaniak, Mgr.                   31
5.                Michal Kantor, Mgr.                      0
6.                Igor Kašper, Ing.                       28
7.                Martin Klus, doc. PhDr., PhD.,           4
8.                Vojtech Kökény, Mgr.                     0
9.                Marian Kotleba, Ing. Mgr.              122
10.               Ján Lunter, Ing.                       185
11.               Stanislav Mičev, PhDr., PhD.             2
12.               Zdenek Očovan, Ing.                      0
13.               Alena Pivovarčiová, PhDr.                1
14.               Ivan Saktor, Mgr.                        1
15.               Jozef Sásik, Ing.                        0
16.               Jozef Šimko, JUDr.                       1
17.               Milan Urbáni, MUDr., CSc.                2
 
Za predsedu banskobystrického samosprávneho kraja bol zvolený Ing. Ján Lunter s počtom hlasov 185.
 
Príloha: 

Stránky