Udialo sa v obci

Stavanie mája

Príloha: 

Nadväznosti na nedávny Týždeň  slovenských knižníc  na začiatku marca  - mesiaca kníh sa už tento piatok konal 31 marca  2017, už 12 ročník Noci s Andersenom na Slovensku. Nezabudnuteľnú rozprávkovú noc  strávilo na  „spacích miestach“ v takmer 240 verejných a školských knižniciach a iných zariadeniach vo všetkých regiónoch Slovenska  rekordných 10 400 detí. Noc s Andersenom sa vlastne začala prvý krát v knižnici v Uherskom Hradišti a to v roku 2000. Tento rok to bol už 17 ročník od prvej noci s Andersenom. Každý rok sa rozširuje  záujem o túto akciu. Tento rok sa konala Noc s Andersenom na 1693 miestach a zúčastnilo sa jej viac ako 98 tisíc deti. Najviac miest je v ČR (1356), potom je Slovensko (240), ostatných zemiach (49), Poľsko(39) a Slovinsko (9).

Aj v našej obci sa  radi z deťmi zahráme, prečítame nejakú rozprávku, prípadne  si ju vypočujeme z nahrávky. No nielen to, ale treba vedieť niečo aj o živote veľkého rozprávkara  H. Ch. Andersena. Jeho životná cesta je veľmi zaujímavá a v jeho krásnych rozprávkach objavíme veľa  múdrosti.

Ej, ale ten rôčik ubehol, sťa by bičom plesol. A fašiangy aj bez pozvania  si otvorili  vrátka  plné zábavy a hodovania. Veď, akože by to bolo, keby sme zabúdali na tradície a zvyky , ktoré nám dali do vienka naši predkovia. No v minulosti , ako píšu  naše dejiny, boli  fašiangy  oveľa hlučnejšie, ako dnes. Ľudia mali k sebe oveľa bližšie a vedeli to veru poriadne roztočiť.

Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa hovorilo o dlhých a krátkych fašiangoch. Žartovne sa hovorilo, že keď je krátky fašiang, vydajú sa aj škaredé dievčatá. Ale my  teraz máme už len pekné dievčatá a tie veru nemusia čakať na krátky fašiang. V našom slovenskom prostredí to bolo dané aj roľníckou kultúrou. Hoci sa už gazdovia pripravovali na jarné práce, ešte nebolo veľa roboty, takže okrem priadok a páračiek bol čas aj na svadby. Trvali dlhšie ako dnes a bola to slávnosť nielen rodiny, ale celej dediny, čo už v dnešnej uponáhľanej dobe neplatí.

Bolo nám veľkým potešením  privítať  u nás v Hasičskej zbrojnici dňa 08.02.2017 pani učiteľky a deti z Materskej školy Ferdinanda Coburga. Na úvod sa deťom prihovoril predseda DHZ Svätý Anton pán Anton Jusko, ktorý deťom porozprával o práci hasičov a previedol ich hasičskou zbrojnicou. Ukázal  im technické vybavenie zbrojnice, ktorá sa môže pochváliť novým protipovodňovým vozíkom. Deti oboznámil s činnosťami, pri ktorých naši hasiči túto hasičskú techniku využívajú. Nasledovala prehliadka hasičského auta, pri ktorej mohli deti vidieť, čo všetko auto ukrýva. Zážitkom pre ne bola možnosť aspoň na chvíľu si v aute posedieť. A radosť mali aj zo skúšania ochranných heliem, ktoré neodmysliteľne k bezpečnosti hasičov patria. Na záver návštevy sa deti poďakovali a naši hasiči sa s nimi rozlúčili za zvuku sirény. Poďakovanie patrilo Tónkovi Juskovi, Ferkovi Lelekovi a Maťkovi Buzalkovi za čas, ktorý sa rozhodli venovať naším najmenším, možno budúcim nasledovníkom. Poďakovať sa patrí i pani učiteľkám Húskovej, Kašiarovej a Valachovej, že deti oboznámili, nielen s prácou záchranárov a policajtov, ale i s prácou hasičov a činnosťou nášho DHZ. Nakoniec sa chceme poďakovať aj za darček, ktorý nám venovala Nelka Guláková.

Už 14 .ročník prehliadky  heligonkárov sa konal v kultúrnom dome v obci Svätý Anton  dňa 21. 1. 2017. Takmer trojhodinový program si pozreli a vypočuli diváci zaplnenej sále. Úvod patril fujarám a spevu v podaní Alexandra Ladzianskeho a pána Spišiaka zo súboru Sitňan. Účinkujúcich a divákov privítala starostka obce pani Simona Guláková. V programe sa striedali jednotlivci i kolektívy. Pribudli noví, ktorí prekvapili svojím spevom i hrou.

Dňa 30 .1. 2017 o 13.00 hod. sa konala  prednáška  v kultúrnom dome vo Svätom Antone  na témy: „Rady polície pre bezpečnosť seniorov „a  „Domáce násilie. „ Témy, ktoré sú aktuálne nielen pre seniorov, ale týkajú sa  širšej vrstvy nášho obyvateľstva. Prednášky sa zúčastnili členovia OOPZ z Banskej Štiavnice: kpt. RNDr. Branislav Čerňanský, npr. Mgr. Slavomír Líškay, npr. Jaroslava Koledová a npr. Peter Šurina. 

Dňa 15. januára 2017 sa vo Svätom Antone na ľadovom ihrisku uskutočnil karneval. Popoludní o 1400 hodine sa začali schádzať prvé masky. Spoločne si zakorčuľovali Elzy, princezné, kovbojky, čarodejnice, netopier, jednorožec, včielky, rytier, zombíci, čertice a čertíci, tri prasiatka, Obelix, duch, mačička, pirát, šašo, Spidermann, Macko Pu, bojovník zo Star Wars, babička s paličkou, korytnačka a vianočný škriatok. Všetky masky si zasúťažili v disciplínach, v ktorých ukázali svoju šikovnosť a zručnosť, za čo dostali sladké odmeny. Počas celého popoludnia panovala na ľade dobrá nálada. Všetkým sa veselšie korčuľovalo za sprievodu hudby.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať zamestnancom obce za prípravu a výzdobu akcie, pánovi Veselovskému za ozvučenie a spoluorganizátorom akcie.

Veľmi nás teší, že sa na karnevale zišlo toľko krásnych masiek, s ktorými sme prežili príjemné nedeľné popoludnie.

Karneval na ľade

Príloha: 

Svätoantonská heligónka

Stránky