Udialo sa v obci

Uvítanie detí do života„Zrodil sa život a čo je nádhernejšie a čo je viac...“ 

Dňa 27. septembra 2017 sa v obradnej sieni svätoantonského kaštieľa konalo slávnostné uvítanie detí do života.

Na pozvanie starostky obce Svätý Anton pani Simony Gulákovej sa na slávnosti zúčastnili rodičia so svojimi deťmi, ktoré sa narodili v uplynulom roku. Do života a do radov najmladších „občiankov“ Svätého Antona boli uvítané deti: Frederik Sentinek, Emka Točeková, Tamia Šinčok, Timejka Pállyová, Tonko Miertuš, Emmka Arvajová, Klárka Kosorínová, Ninka Sartorisová, Samko Mičík, Karolínka Kováčová a Dávidko Zimmermann.

Rodičov detí, ako i ďalších hostí v úvode potešili detičky z našej materskej škôlky pod vedením pani učiteľky Moniky Kašiarovej, ktoré si pripravili krásny program. Potom sa prítomným prihovorila starostka obce Svätý Anton Simona Guláková, ktorá vyzdvihla úlohu rodičov pri výchove svojich detí a najmä, aby deti v nich videli vzor lásky, porozumenia a zodpovednosti. Rodičia sa potom podpísali do pamätnej knihy  a prevzali si z rúk starostky obce kvetinu a malý spomienkový darček ako pamiatku na dnešný deň. 

Bc. Eva Buzalková

Verejná zbierka Biela pastelka sa aj v tomto roku koná v našej obci v dňoch 22. - 23. septembra 2017. Výnos z nej je určený na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých možno do konca roka 2017 príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006, alebo zaslaním  v hodnote 2 €.  Viac informácií nižšie.

 

Biela pastelka

(z básnickej zbierky Alice Gajanovej Dotyky života)

Nakresli čiaru svojho života pastelkou bielou ako prvý sneh.
V ňom je ukrytá tvoja slepota, bolesť, láska i tichý smiech.
Umenie žiť v tme. Aké je to asi?
Keď slnko má zastretú tvár a svitanie čierna tma hasí.
Nakresli obrázok v bielom šate a vyrieš moju hádanku.
Do srdca vlož mi lúče zlaté a tiché šťastie do spánku.
Umenie žiť v tme. Aké je to asi?
Dotykom vidím Tvoju tvár i nežné Tvoje dlane.
Sú pre mňa ako dar, na ruky láskou rozostlané.
Do srdca vlož mi jarný svit a rána, ktoré zvonia rosou.
Tak veľmi túžim znovu žiť, vykročiť zo sna nohou bosou.
Otvoriť život dokorán, nech plynie ako rieka.
Umlčať bolesť mnohých rán, nad ktorými sa nenarieka.
Nakresli čiaru svojho života cez biele rúcho všedných dní.
Nech Ťa neodradí Tvoja slepota a na to zlé rýchle zabudni.
Umenie žiť v tme. Aké je to asi?
Pastelkou bielou ako sneh nakreslím si do tmy svoje sny.
Snáď ma privedú na druhý breh a nájdem život prekrásny.
Nakresli čiaru svojho života.

 

V termíne od 7. do 11. augusta sa vo Svätom Antone konal tretí ročník denného letného tábora. Názov tábora FAREBNÝ SVET poukazuje na príbeh Pollyanny a Maxa, ktorý sme deťom čítali na pokračovanie každý deň. Spolu s Pollyannou a Maxom sme sa učili vo všetkom, čo sa nám v živote stane, hľadať niečo dobré a radostné, a tiež túto svoju radosť rozdávať ďalej ľuďom okolo seba ☺ 

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana  pred nemeckými okupačnými jednotkami. Česko-slovenská armáda na Slovensku bolo vojenské zoskupenie slovenských povstaleckých síl a hlavná zložka ozbrojených síl povstalcov počas SNP cez druhú svetovú vojnu. V priebehu septembra 1944 početný stav jej vojska dosahoval okolo 60 000 mužov.

Partizánska vojna alebo drobná vojna je forma vedenia ozbrojeného konfliktu, ktorá sa väčšinou vyhýba veľkým bitkám, ale sústredí sa na menšie prepadové akcie. Jej podstatou je fakt, že menšie, ťažko polapiteľné vojenské útvary partizánov môžu spôsobovať ťažkosti aj lepšie vyzbrojenému a organizovanému nepriateľovi, ak ho budú napádať v správnom momente na slabých miestach, najčastejšie zo zálohy. Partizánsky spôsob boja sa vyznačuje malými skupinkami bojovníkov, ktorí operujú zväčša v neprehľadnom teréne, kde môžu ľahko uskutočňovať taktiku „udri a uteč“. Po útoku sa partizánska skupina rýchlo premiestni alebo schová, zväčša v dopredu pripravených úkrytoch v známom teréne skôr, než by ich ostatné nepriateľské jednotky mohli ohroziť. Ako neprestupný a neprehľadný terén partizáni s úspechom využívali aj husto obývané oblasti, ktoré nepriateľ v dôsledku veľkej koncentrácie obyvateľstva nemôže dokonale kontrolovať a strážiť. Aj partizánska vojna si vyžiadala tisíce padlých a zavraždených. 

Nezabúdajme na tých, ktorí položili svoje životy, aby sme my mohli žiť v mieri. Zostala nám už iba tichá spomienka  a položenie venca k pomníku padlých ako poďakovanie, ktoré ešte môžeme z úcty k nim urobiť.

Tak, ako v mnohých mestách a obciach na Slovensku sa konajú oslavy SNP, tak aj v našej obci sme sa zišli v sprievode starostky obce Simony Gulákovej, p. Šillu a členov DHZO, aby sme položili veniec vďaky za našu slobodu. Zapálenie vatry na Rínku,  veselá muzika z Hodruše Hámrov a chutné klobásky, ktoré pripravili členovia DHZO Svätý Anton, spestrili pekné posedenie občanov. Poďakovanie patrí organizátorom osláv, ktorými boli: Obec Svätý Anton a DHZO Svätý Anton.

Na ustanovujúcej schôdzi dňa 6. 9. 2017, ktorá sa konala v kultúrnom dome vo Svätom Antone obnovilo svoju činnosť Denné centrum pre seniorov, (ďalej len DC) ktoré patrí pod obec Svätý Anton. Na schôdzi sa zúčastnila p. starostka Simona Guláková a 18 členov z celkového počtu 21. Do výboru boli zvolení:

Predseda           Alica Gajanová
Podpredseda    Helena Račková
Pokladník           Eva Oravcová
Členovia             Blažena Kružlicová, Marian Buzalka

RELAXAČNÉ CVIČENIE

DNI SVÄTÉHO HUBERTA

Cesta k Márii

Príloha: 

Druhá májová nedeľa patrí tradične všetkým matkám. V tento deň si spomíname aj na mamy, ktoré sa o nás celý život starali, ale už nie sú medzi nami. Zostala nám už iba spomienka v srdci na roky, ktoré sme spolu prežili. A možno nás trápi, že sme im toho, ešte veľa chceli povedať, ale akosi sme to nestihli. Odrazu odišli z nášho života a v nás zanechali nevypovedané slová. Slová vďaky, uznania a lásky. Slová, na ktoré tak túžobne čakali. Objatia, ktorých sa nikdy nedočkali. Matky sú tie najdôležitejšie osoby v našom živote a preto si ich vážme kým sú medzi vami.

Stránky