Udialo sa v obci

Čarodejnícka škola

Hokejbal

Príloha: 
Detské dni svätého Huberta 2018

Pozvánka na Deň matiek

Mediálne najznámejším podujatím je úspešné medzinárodné podujatie na podporu čítania – Noc s Andersenom, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana  Andersena (2. apríla). Od roku 1967 je 2. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň detskej knihy. Podujatie na podporu čítania detí už od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenská asociácia knižníc. Do tejto mohutnej akcie sa zapájajú knižnice s cieľom podporiť rozvíjanie čítania detí. Podujatie sa koná vo všetkých regiónoch Slovenska a každoročne priberá väčší počet verejných a školských knižníc. Počas Noci s Andersenom strávia deti nezabudnuteľnú noc v knižnici a  silný zážitok. Tento rok sa začalo podujatie o niečo skôr, a to už 23. marca 2018. No príprava sa  začala o niečo skôr, aby bolo všetko pripravené. Bolo treba osloviť sponzorov, pripraviť nejaké hry a výzdobu kultúrneho domu.

Dňa 26.2.2018 sme mali vo Svätom Antone vzácnu návštevu. Z rádia Regina prišli do našej obce nahrávať reláciu „Zvony nad krajinou“. Je to rozhlasový dokument o živote v obciach Slovenska, ich minulosti, súčasnosti a plánoch do budúcnosti. Redaktori Gabriela Tomajková a Ing. Ladislav Eliaš PhD. prišli na Obecný úrad vo Svätom Antone už o 9.00 hod a ich návšteva trvala do 15.00 hod. Počas týchto šiestich hodín sme sa snažili predstaviť čo najviac z našej obce. Ako prvá mala za obec slovo starostka Simona Guláková, ktorá mala aj živý vstup do rádia Regina. Prezentované bolo aj  Múzeum vo Svätom Antone, kde rozhovory poskytli Ing. Monika Maňkovská, Jana Slaná a Mgr. Mária Ďurianová. DHZO predstavil Anton Jusko a farnosť p. dekan Mgr. Martin Sebíň. Za cestovný ruch mali zastúpenie Ranč Nádej  - p. Katarína Durbáková a Penzión Starý Hostinec - p. Ditta Baranyaiová, ktorá predstavila aj regionálnu značku HONT.  Medzi aktívnych občanov, ktorí sa zúčastnili nahrávania tejto relácie boli:

Jaroslav Zachar – drevené výrobky, Ján Koreň – výroba sudov, Alica Gajanová – Denné centrum seniorov a Noc s Andersenom, Detský ľudový súbor – Lúčka pod vedením Martina Kminiaka, ktorý je aj hlavným organizátorom Svätoantonskej heligónky. Cirkevný spevokol sa predstavil pri skúške na rímskokatolíckej fare. Obsahovo boli prezentované témy, ktorými sa líši naša obec od ostatných a je výnimočná.

Nahrávanie relácie „Zvony nad krajinou“ bude vysielané na celoslovenskom okruhu rádia Regina 11.3.2018 o 11.00 hod.

Alica Gajanová

Vypočujte si ...

Milí žiaci zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Cobudga vo Svätom Antone. Chcela by som vás aj touto cestou pozvať na Noc s Andersenom, ktorá sa bude konať 23. marca – 24. marca 2018 v kultúrnom dome  vo Svätom Antone. Tie  deti, ktoré sa už takejto noci zúčastnili vedia čo ich tam čaká. Je to noc plná hier, hľadania pokladu, rozprávok a zábavy. Bola by som veľmi rada, keby sa tejto akcie zúčastnili žiaci z prvého až po piaty ročník a až potom budú doplnení staršími žiakmi.   Plánovaný počet detí je 30. Touto cestou chcem osloviť nielen deti, ale aj rodičov, detí, ktoré by sa radi zúčastnili, aby sa o svoje deti nebáli. Tak ako každý rok aj tento, budú  pod dohľadom dospelých  a nebude chýbať  ani pedagogický dozor. Prihlášky sú už pripravené v knižnici a počas prázdnin si ich deti môžu prísť  vziať a dať podpísať rodičom. 

V nich sa dozviete bližšie o tejto akcii. Knižnica je otvorená: Pondelok a piatok od 10-00 hod – 15.00 hod. Organizátorom, Noc s Andersenom je Obecná knižnica vo Svätom Antone a Obecný úrad vo Svätom Antone. Tešíme sa na Vašu účasť!  

teta knihovníčka

10.2.2018 Foto: © Lubo Lužina iTv-Sitno

 

Svätoantonský hajnál 2018

Po Troch kráľoch sa začínajú  fašiangy. Je to vlastne obdobie zábav a plesov, ktoré potrvá až do popolcovej stredy a potom prichádza 40 dňový pôst. Od tohto dňa až do Veľkého piatku pred Veľkou nocou  si pripomíname utrpenie a smrť Ježiša Krista a pripravujeme sa na svätenie veľkonočných sviatkov.

Stránky