Svätoantonská heligónka 2017

V sobotu 25. novembra 2017 sa v našej obci uskutočnil už XV. ročník folklórneho podujatia „Svätoantonská heligónka“. Sála kultúrneho domu, bola naplnená do posledného miesta, mnohí však aj stáli. Prítomných privítal pán Martin Kminiak a hneď v úvode poďakoval sponzorom a potom už odovzdal slovo pani starostke Simone Gulákovej. V krátkom príhovore tiež privítala účinkujúcich i divákov, ocenila snahu šíriť folklórne tradície a zaželala prítomným pekný kultúrny zážitok. Potom sa už na pódiu striedali účinkujúci. Na podujatí vystúpilo dvadsať hráčov na tento nástroj a dva folklórne súbory: Borievka z Prochoťa a Lúčku z našej obce. Diváci si vypočuli krásne ľudové piesne. Väčšina si pripravila tie málo známe a neopočúvané skladby. Našli sa aj známe piesne, ktoré si s účinkujúcimi pospevovali aj diváci. Najmladším účastníkom bol  Miško Cerovský zo Studenca, ktorý prvýkrát vystupoval na vlaňajšom ročníku. Nechýbali ani stály učinkujúci: Ondrej a Peter Sliacky z Vyhieň, Ján a Katka Zrebená, Michal Štaudner z Hodruše Hámrov, Matúš Mojžiš z Jergištôlne, Miloš Dubovský z Prenčova, Samko  Kuka z Baďana, Milan Skokan zo Sebechlieb, Pavel Brada zo Studenca, Andrej Hudec zo Štiavnice a z našej obce Ondrej Remeň a hlavný organizátor Martin Kminiak. Ako hosť vystúpila cimbalová Muzika  Mariána Krnáčika, s ktorou si zaspievala aj Danielka Kminiaková. Zvládla to super, nečudo, veď získala ocenenie aj na súťaži  „Slávik Slovenska“, ktorá je pod záštitou majstra Petra Dvorského. Spevom sa prezentovali aj Andrejka Halibožeková  a Michaela Sitášová a Ľubica Dubovská z Prenčova. Publikum svojim vtipným pásmom o pálení pálenky rozosmialo vystúpenie a tanec folklórnej skupiny Borievka. Srdečný a dlhý potlesk si zaslúžila za svoje vystúpenie Lúčka. Dievčatá boli perfektné  a keď sa k nim pridali Maťko a Janko Kminiak so svojimi najmenšími tanečnicami  vyčarili v publiku nielen úsmevy, ale aj prejavy nadšenia a pochvaly. Sprievodné slovo mal pán Ján Furinda, ktorý nezabudol divákov pobaviť aj vtipmi. Pán Martin Kminiak, porozprával ako vznikla prehliadka hráčov na heligónku, ktorá má názov „Svätoantonská heligónka“. Nezabudol spomenúť svojho otca Janka, ktorý mu vnukol túto myšlienku, tiež Janka Sopku, Jurka Ladzianskeho a  nebohú Annu Kuzmovú, ktorá tiež organizovala jeden ročník. Poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú a pomáhali organizovať toto podujatie, ktoré má mnoho priaznivcov nielen z našej obce. Na záver si zahrali a zaspievali heligonkári spoločne. Po prehliadke účinkujúcich nasledovala zábava pri cimbalovej hudbe Mariana Krnáčika. Podával sa aj guľáš, ktorý navarili hasiči z obce. Verím, že táto úspešná tradícia bude pokračovať aj naďalej a tešiť všetkých priaznivcov hry na heligónku.

Anna Rihová

Fotogaléria: 
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017
Svätoantonská heligónka 2017