Stavanie mája vo Svätom Antone

Máj  je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý má symbolický význam a je výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou a  smrti so životom. Je to  symbol jari a prebúdzajúcej sa  prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní. V nich sa ospevovala tvorivá sila prírody a radosť z víťazstva jari nad zimou. Máje sa ozdobujú pestrými stužkami  a farebnými papiermi. Neskôr pôvodný význam májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje existuje v mnohých krajinách dodnes.  Aj na Slovensku sa máje stavajú ako okresané a ovenčené stromy. Mládenci ich pred  1. májom dávajú  pred tie domy, kde býva ich milovaná. Májová tradícia je často spájaná najmä s dedinskou zábavou vo viacerých slovenských obciach. V našej obci sa  stavanie mája začalo zdobením v nedeľu 30.apríla. o 16.00 hod. Detičky sa za pomoci dospelých   zvŕtali a viazali o sto šesť. A keď už bol máj vyzdobený, už ho bolo treba iba  patrične osadiť, aby sa pyšne na nás pozeral z výšky. Všetko dobre dopadlo a máj  bol na svojom mieste. Stavanie májov patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície. Ostáva len dúfať, že ju bude mať v budúcnosti kto udržiavať aj pre ďalšie generácie.

Poďakovanie patrí organizátorom, ktorými boli : Obec svätý Anton, DHZ Svätý Anton a SNS.

Alica Gajanová

Fotogaléria: 
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone