Stavanie mája vo Svätom Antone

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. V slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Máje sa dodnes stavajú pre domy, kde je dievča súce na vydaj, alebo má priateľa, ktorý je takýto máj postaví.

Teraz ale pribudol aj ďalší zvyk a to stavanie májov aj v obciach. A tak veru každý rok „padne„ za obeť nejaký smrek poriadne vysoký aj v našej obci. Máj sa ale musí pekne vyzdobiť stužkami a niekedy sa tam priviaže aj nejaká fľaštička pálenky. Vraj keď ho budú skladať, aby mali na oldomáš.

30. apríla o 15.00 hod sa to začalo. Starostka obce Simona Guláková privítala všetkých prítomných na Rínku a oboznámila ich s programom. Potom sa slova ujal p. Anton Jusko, ktorá nám priblížil históriu  DHS vo Svätom Antone. Ako ďalší bod programu, bolo postaviť Máj. Ten už čakal v plnej kráse vyzdobený ako sa patrí. Raz dva bol na svojom mieste a zvysoka sa na nás pozeral. Ale to najhlavnejšie nás ešte len čakalo. Vybrali sme sa spoločne v sprievode k požiarnej zbrojnici, kde p. farár Martin Sebíň vysvätil sochu sv. Floriána, patróna hasičov. Posledný bod programu sa skončil a pekný deň za nami. 

Alica Gajanová

Fotogaléria: 
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone
Stavanie mája vo Svätom Antone