Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad pre obce: Baďan, Banská Belá, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Podhorie, Počúvadlo, Prenčov, Svätý Anton, Vysoká.

Spoločný stavebný úrad Svätý Anton zabezpečuje činnosti obce na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia a vodného hospodárstva.

Adresa úradu: Spoločný stavebný úrad, Svätý Anton č. 34, 969 72 Svätý Anton

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 hod. – 16.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 hod. – 16.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 hod. – 16.00 hod.

Kontakt: Mgr. Viera Göndöčová
tel: 045 6931177
mobil: 0903 644458
e-mail: stavebnyurad@svatyanton.sk