Predvianočné posedenie v knižnici

Vianoce  sú najkrajším sviatkom v roku. Sú to sviatky pokoja a lásky. Každý človek prežíva tento sviatok ináč. Naozajstný pokoj Vianoc sa  začína zdobením stromčeka. Za oknami poletujú krásne snehové vločky ,ako keby poletovalo páperie. Mráz kreslí prekrásne maľby na sklá okien. Tento čas sa podobá tej najkrajšej rozprávke. Mamka s ockom už chystajú dobroty na štedrú večeru. V tento deň sa každý snaží byť dobrý a milý. Každý je plný očakávania  z príchodu malého Ježiška. Plamienok vianočnej sviečky, vôňa medu, oblátok a cesnaku vytvára neopakovateľné  chvíle. Ožívajú staré tradície.Za oblokmi sa už jagajú svetielka .

Aj my sme si tieto krásne chvíle a tradície pripomenuli pri vianočnom stromčeku v knižnici.16. decembra. Doobeda prišla do knižnice neohlásená, ale veľmi vzácna návšteva z ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga  s. p. učiteľkou  Erikou Krunkovou. Rozprávali sme sa o Vianociach a o zvykoch a tradíciách , ktoré nám zanechali naši predkovia a ktoré sa zachovali v mnohých rodinách až dodnes.   Detičky  nám zatancovali a  zaspievali  krásne vianočné piesne. Poobede v sprievode  Mgr. Martiny  Belákovej prišla, ďalšia návšteva. Deti vedeli veľa o vianočných zvykoch  a tiež nám zarecitovali básničky. Prezradili nám, ako sa u nich prebiehajú Vianoce  a čo všetko má byť na vianočnom stole. Čo všetko by si priali, okrem darčekov pod stromčekom? Ako sme sa dozvedeli, nie všetky deti myslia len na darčeky, ale aj na to, aby tam nechýbala  láska a zdravie. Aby boli všetci spolu  a mali sa veľmi radi. Nech čaro a krása Vianoc sa nikdy nevytratí z detských očí a šťastie nech z ich dlaní nikdy neuletí. Ako sa spieva v piesni...nech každý deň sú Vianoce...Ďakujem p. učiteľkám a deťom za krásny predvianočný zážitok.

Alica Gajanová

 
Fotogaléria: 
Predvianočné posedenie v knižnici
Predvianočné posedenie v knižnici
Predvianočné posedenie v knižnici
Predvianočné posedenie v knižnici
Predvianočné posedenie v knižnici
Predvianočné posedenie v knižnici
Predvianočné posedenie v knižnici
Predvianočné posedenie v knižnici
Predvianočné posedenie v knižnici
Predvianočné posedenie v knižnici