Pozvánka Noc s Andersenom

Milí žiaci zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Cobudga vo Svätom Antone. Chcela by som vás aj touto cestou pozvať na Noc s Andersenom, ktorá sa bude konať 23. marca – 24. marca 2018 v kultúrnom dome  vo Svätom Antone. Tie  deti, ktoré sa už takejto noci zúčastnili vedia čo ich tam čaká. Je to noc plná hier, hľadania pokladu, rozprávok a zábavy. Bola by som veľmi rada, keby sa tejto akcie zúčastnili žiaci z prvého až po piaty ročník a až potom budú doplnení staršími žiakmi.   Plánovaný počet detí je 30. Touto cestou chcem osloviť nielen deti, ale aj rodičov, detí, ktoré by sa radi zúčastnili, aby sa o svoje deti nebáli. Tak ako každý rok aj tento, budú  pod dohľadom dospelých  a nebude chýbať  ani pedagogický dozor. Prihlášky sú už pripravené v knižnici a počas prázdnin si ich deti môžu prísť  vziať a dať podpísať rodičom. 

V nich sa dozviete bližšie o tejto akcii. Knižnica je otvorená: Pondelok a piatok od 10-00 hod – 15.00 hod. Organizátorom, Noc s Andersenom je Obecná knižnica vo Svätom Antone a Obecný úrad vo Svätom Antone. Tešíme sa na Vašu účasť!  

teta knihovníčka