Poučná prednáška

Dňa 30 .1. 2017 o 13.00 hod. sa konala  prednáška  v kultúrnom dome vo Svätom Antone  na témy: „Rady polície pre bezpečnosť seniorov „a  „Domáce násilie. „ Témy, ktoré sú aktuálne nielen pre seniorov, ale týkajú sa  širšej vrstvy nášho obyvateľstva. Prednášky sa zúčastnili členovia OOPZ z Banskej Štiavnice: kpt. RNDr. Branislav Čerňanský, npr. Mgr. Slavomír Líškay, npr. Jaroslava Koledová a npr. Peter Šurina. 

Ako prvý sa ujal slova npr. Mgr Slavomír Líškay, ktorý nás informoval, ako sa uchrániť pred zlodejmi a podvodníkmi, ktorí  si vyberajú pre svoju trestnú činnosť osoby  vyššieho veku pre ich dôverčivosť a dobrosrdečnosť. Seniori sú práve tí, ktorí dokonca niekedy bez rozmýšľania „naletia“ podvodníkom a často prídu o svoje celoživotné úspory a v nejednom prípade aj o svoj dom. Vypočuli sme si mnoho cenných rád, ktoré by sme si mali vziať k srdcu a snažiť sa svojou  opatrnosťou  nedať príležitosť  podvodníkom a zlodejom. Nie je to až také ťažké, aby sme prispeli aj my k bezpečnosti  doma a na ulici.

Násilie páchané na ženách bolo, je a bude. Do tejto témy načrela npr. J. Koledová. Áno, násilie páchané na ženách je porušenie ľudských práv a forma  diskriminácie žien.  Násilie, môžeme rozdeliť na : fyzické, psychické, sexualizované, sociálne a ekonomické.  V mnohých prípadoch  ženy nerozpoznávajú akou sú obeťou násilia. Práve v týchto prípadoch  je treba vyhľadať pomoc a obrátiť sa na políciu buď telefonicky alebo osobne. V diskusii sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí, ktoré nás tiež posunuli bližšie k našej opatrnosti.  Letáčiky, ktoré sme dostali, nám určite tiež pomôžu  k našej bezpečnosti. Ako sa hovorí:“ Dobrá rada nad zlato“. A tieto veru boli. Prednášku ukončila p. starostka Simona Guláková, na ktorej podnet sa aj táto diskusia konala. Poďakovanie patrí členom OOPZ z Banskej Štiavnice, ale aj seniorom, ktorí sa tejto prednášky zúčastnili. Určite spravíme všetko pre bezpečnú jeseň nášho života.  Ďakujeme.

 

 

Alica Gajanová

Fotogaléria: 
Poučná prednáška
Poučná prednáška
Poučná prednáška