Poradovník žiadostí o pridelenie bytu v obci Svätý Anton