Poďakovanie

Pri príležitosti 8. mája bola daná do užívania obci Svätý Anton nová zástava. V októbri 2016 na zastupiteľstve navrhol Ján Skarba vyrobiť takú zástavu, ktorá by svojim vzhľadom reprezentovala našu obec. Začalo sa to vlastne v roku 1996, keď sa vrátila naša obec k pôvodnému názvu Svätý Anton. Na tom základe bola požiadaná Heraldická komisia o schválenie obecnej zástavy a erbu obce. Na výrobe zástavy sa podieľalo strojové vyšívanie SPIRIT Žiar nad Hronom a p. Ľ. Blašková, ktorá ich sponzorsky dala zošiť. Poďakovanie patrí p. Skarbovi, ktorý svoj návrh aj zrealizoval.