Oznámenie o zrušení kontaktného miesta Daňového úradu Banská Bystrica - Banská Štiavnica

Oznámenie o zrušení kontaktného miesta Daňového úradu Banská Bystrica - Banská Štiavnica