Oznámenie

Oznámenie o otváraní obálok k výzve na predkladanie cenových ponúk na priamy prenájom majetku obce č. 90/2017

        Miesto a termín konania: Zasadačka Obecného úradu vo Svätom Antone, dňa 06.02.2018 o 16.00hod.