Oznam - Stredoslovenská energetika

Stredoslovenská energetika – distribúcia oznamuje občanom, že v dňoch

 

10. 10. 2017 (utorok) v čase od 7:30 do 17:30
v časti obce čísla domov 172, 406 – 412, 454, 468,492 - 495 (časť Rovne, obecné bytovky a bývalá lesnícka bytovka)

11. 10. 2017 (streda) v čase od 7:30 do 17:30
v časti obce čísla domov 406 – 412, 454, 468 (časť Rovne)

23. 10. 2017 (pondelok) v čase od 7:30 do 17:30
v časti obce čísla domov 406 – 412, 454, 468 (časť Rovne)

24. 10. 2017 (utorok) v čase od 7:30 do 17:30
v časti obce čísla domov 406 – 412, 454, 468 (časť Rovne)

 

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti SSE – Distribúcia, a. s..