Oznam

Zámer a výzva na predkladanie cenových ponúk č.89/2017
bola zrušená.