Oznam

Vážení občania,

od 19. 6. 2017 je pre občanov s trvalým pobytom v obci Svätý Anton poskytovaná nová sociálna služba – prepravná služba zabezpečená zmluvným poskytovateľom. Prepravná služba je spolufinancovaná obcou Svätý Anton a je poskytovaná v zmysle Dodatku č. 1 VZN č. 24/2010 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Svätý Anton.