Oznam

Oznamujeme občanom, že v obci sú k dispozícii veľkokapacitné kontajnery určené na drobný stavebný odpad, ktorý vzniká pri bežných udržiavacích prácach (t. j. v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.). Žiadame občanov, aby do pristavených kontajnerov nevhadzovali zelený a drevný odpad. Kontajnery sú rozmiestnené v nasledovných častiach:

v hornej časti obce pri autobusovej zastávke, na Rínku, na záhumní, pri Floriánkovi, pri Antolskom mlyne, v dolnej časti obce pri autobusovej zastávke.