Oslavy SNP

Slovenské národné povstanie je v slovenskej histórii výnimočným počinom. Nemusíme zveličovať ani spochybňovať jeho vojenský a politický význam. Slovenským národným povstaním sme sa prihlásili k protihitlerovskej koalícii; k tým myšlienkam, pre ktoré je obrana slobody a spravodlivosti tým najvyšším cieľom. Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii.

Sme zaviazaní vďačnou spomienkou na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja a brániť svoju krajinu pred nacistickými okupantmi a v tomto boji stratili svoje životy. Naša vďaka patrí, pravdaže, aj všetkým tým, ktorí sa usilovali odkaz a duch povstania niesť povojnovými desaťročiami, hoci to vtedy nebývalo ľahké a bez rizika.

Výročie SNP, ktoré je významným medzníkom v histórii slovenského národa si pripomínajú v mnohých obciach a mestách. V nedeľu 28. augusta sme si pripomenuli aj v našej obci 72 výročie od skončenia studenej vojny položením vencov k pamätníku padlých. Oslavy SNP potom pokračovali na Rínku, kde ich starostka obce Simona Guláková otvorila slávnostným prejavom o význame SNP v slovenskej histórii a vyjadrila vďaku tým, ktorí položili životy za našu slobodu. Laura Guláková predniesla báseň A. Plávku Spomienka a po nej p. Laddislav Šlille, člen SZPB, ako jediný pamätník v našej obci, ktorý je dôkazom, že v tomto boji sa prejavila hrdosť národa a jeho rozhodnutie odhodlane brániť si slobodu a právo na život predniesol svoj príhovor a po ňom ako odmenu za dlhoročnú prácu v prospech obce prevzal z rúk starostky Simony Gulákovej Ďakovný list. Blahoželáme p. Ladislavovi Šillemu.

Nasledovalo symbolické zapálenie vatry. Nechýbalo ani občerstvenie a výborný guláš, ktorý navarili členovia DHZ. Organizátorom osláv bola Obec Svätý Anton a DHZ Svätý Anton.

Alica Gajanová

Fotogaléria: 
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP
Oslavy SNP