Oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci

Ako sa hovorí, že každej piesni koniec býva, tak aj v našej obci sa skončili krásne a veľkolepé oslavy 750. výročia od prvej písomnej zmienky. Počasie prialo a vôbec sa nesnažilo pokaziť nádhernú balónovú výzdobu, ktorá sa na nás usmievala z pódia na Rínku. Oslavy otvorila krásnym príhovorom starostka obce Simona Guláková, v ktorom načrela do minulosti našej obce a zároveň privítala všetkých prítomných. Zlatým klincom programu bol DĽS Lúčka Svätý Anton pod vedením Martina Kminiaka, DĽS Podhorčan a žiaci zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga s Legendou o svätom Hubertovi, ktorú so žiakmi nacvičili p. učiteľky: Mgr. Jurana Takáčová, Mgr. Veronika Lipovská a Martina Húsková. Vyhodnotenie najkrajšej predzáhradky a udelené vecné ceny určite potešili. Ale akoby to bolo bez vtipného a skvelého moderátora Erika Forgáča, ktorý sa vedel vynájsť v každej situácii. Zatiaľ čo kultúrny program na Rínku pokračoval, pozvaní hostia sa odobrali do kultúrneho domu, kde im boli odovzdané pamätné a ďakovné listy. Na Rínku sa vystriedali v kultúrnom programe hudobná skupina Kružlicovci, spevokol Štiavničan, heligónkari a ĽS Lipka. O tretej hodine sa konalo na nádvorí kaštieľa odovzdávanie Čestného občianstva obce Svätý Anton J.V. Simeonovi Sachsen – Coburgovi Gotha, ktoré prevzala v zastúpení mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku J.E. pani Margarita Ganeva. Čestné občianstvo obce Svätý Anton si prevzal z rúk starostky obce Simony Gulákovej aj Ing. Marián Číž, riaditeľ múzea vo Svätom Antone. O umelecký zážitok sa v kaplnke kaštieľa postarala Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica. V priestoroch kaštieľa sa konala výstavka starých fotografií a ručných prác „Stará mať povedali“, ktorú pripravili p. Iveta Dragúňová s dcérou Alexandrou za pomoci Márii Kružlicovej a jej dcéry Zuzky. V záhrade kaštieľa prebiehali divadelné predstavenia z histórie obce v podaní umeleckej skupiny Via Historica, kde boli odprezentované tradičné remeslá a rôzne hry pre deti. Nechýbal ani chutný guláš, ktorý sa podával zadarmo a na jeho príprave sa podieľali členovi DHS vo Svätom Antone. Ani by ste neverili, ale bolo vydaných okolo 630 porcií. A veru chutil výborne. Večerné predstavenie vokálnej skupiny Fragile sa začalo o osemnástej hodine a ukončením sobotňajších osláv bola zábava v kultúrnom dome. V nedeľu pokračovali oslavy slávnostnou omšou za obyvateľov a rodákov obce. Celé podujatie vyvrcholilo nádherným večerným koncertom Svätoantonského cirkevného spevokolu v kaplnke kaštieľa vo Svätom Antone. Oslavy boli na vysokej úrovni čomu nasvedčuje aj veľká účasť, nielen našich občanov, ale aj cudzích návštevníkov. Chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať za pomoc, ktorú nám poskytlo mesto Banská Štiavnica, obec Kozelník, Štiavnické Bane, Podhorie, ako aj sponzorom: OOCR Región Banská Štiavnica, Sibacol B. Štiavnica, H- Strechy – Ján Hikl Svätý Anton, Penzión Starý Hostinec, Penzión Antolský mlyn, Ranč Nádej Poľovnícka spoločnosť pod Sitnom, Jozef Kružlic, Peter Lengyel alias Pinďo, XACT Grizzly Slovakia, SAD Zvolen, Komunálna poisťovňa a.s., Vemex Energo s. r. o. Veľkou cťou nám bolo privítať našich rodákov, delegáciu z Bulharskej republiky, poslankyňu NRSR Mgr. Evu Smolíkovú, poslanca NR SR a zástupcu riaditeľa BBSK Mgr. Rastislava Schlosára, predsedu BBSK Ing. Mgr. Mariana Kotlebu, a PhDr. Mikuláša Čelku. Poďakovanie patrí moderátorom Petrovi Danášovi a Erikovi Forgáčovi. Za kamerou bola Klaudia Ivašková a fotil p. Lutonský s manželkou. Skôr než dopíšem tento článok, musíme sa poďakovať ľuďom, ktorí dokázali, že im záleží na našej obci a ich pomoc bola v kultúrnom dome naozaj vítaná. Boli nimi: Ján Machil, Helena Račková, Mária Kružlicová, Eduard Heringeš, Ján Kollár, Eva Balážová, Anna Rihová, Martina Durbáková, Mária Ladzianska, Alica Gajanová a Peter Kraják. Za krásne holúbky, ktoré na počesť veľvyslankyne vypustila p. Elena Hegyi. Poďakovanie patrí aj zamestnancom OcÚ a poslancom OZ vo Svätom Antone na čele so starostkou obce Simonou Gulákovou, za prípravu celého programu k oslavám 750. výročia. Poďakovanie patrí všetkým členom Svätoantonskému cirkevnému spevokolu. Jurajovi Petákovi, Jaroslavovi Juchovi a Matejovi Haverlovi, ktorí pomáhali pri organizovaní Fragile.

Organizátorom osláv bola Obec Svätý Anton, spoluorganizátori: Múzeum vo Svätom Antone a ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa stali súčasťou osláv, našli si čas a prispeli k ich úspešnosti. Veríme, že podujatie zanechalo dobrý dojem a napomôže tak šíreniu dobrého mena našej obce. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

Alica Gajanová

Fotogaléria: 
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Omša
Výstava
Výstava
Výstava
Výstava
Výstava