OSA 5/2017 December 2017

Obsah

 • Slovo má starostka
 • Zvozový kalendár 2018
 • Z rokovania OZ
 • Jeseň v múzeu
 • Boj o záujem rodičov o štúdium svojich detí
 • Október - Mesiac úcty k starším
 • Svätoantonská heligónka
 • Spomienková slávnosť
 • Vianočné trhy a Mikuláš
 • Robíme dobré meno aj za hranicami našej obce
 • Chválime
 • Pulz života našej obce
 • Pranostiky na december
 • Cvak fotoaparátom
 • Hľadaj vo vetách spisovateľa
 • Krížovky pre Vás

 

Fotogaléria: 
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017