OSA 4/2017 Október 2017

Osnova

  • Október - mesiac úcty k starším
  • Deň otvorených dverí pre občanov obce
  • Slovo má starostka...
  • Z rokovania OZ
  • Dni sv.Huberta 2017
  • Denný letný tábor "Farebný svet"
  • 73. výročie SNP
  • Bombovo na Ranči Nádej
  • Denné centrum pre seniorov

 

Fotogaléria: 
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017