OSA 3/2016 - Júl 2016

Obsah:

 • Oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci
 • Slovo má starostka
 • Z rokovania obecného zastupiteľstva
 • Detské dni sv.Huberta 2016
 • Nov múzeí a galérií 2016
 • Spievaj si vtáčatko 2016
 • 4. ročník výtvarnej súžaže "Coburgove lásky"
 • Stavanie mája vo Svätom Antone
 • Deň matiek
 • 8. máj Deň víťazstva
 • MDD vo Svätom Antone
 • Denný letný tábor "Filipove dobrodružstvá"
 • Spomienka na nášho Ondríka
 • Beseda s psychologičkou

 

Fotogaléria: 
OSA 3/2016 - Júl 2016
OSA 3/2016 - Júl 2016
OSA 3/2016 - Júl 2016
OSA 3/2016 - Júl 2016
OSA 3/2016 - Júl 2016
OSA 3/2016 - Júl 2016
OSA 3/2016 - Júl 2016
OSA 3/2016 - Júl 2016
OSA 3/2016 - Júl 2016
OSA 3/2016 - Júl 2016
OSA 3/2016 - Júl 2016
OSA 3/2016 - Júl 2016