OSA 1/2017 Február 2017

Obsah

 • Slovo má starostka
 • Keď Vás niekto sklame
 • Z rokovania OZ
 • Zvozový kalendár
 • List od prezidenta SR
 • IFT Slovakiatour 2017
 • Naša škola
 • Pozrime sa do školy
 • Škola a brazílske veľvyslanectvo
 • Heligonkári potešili
 • Novoročný koncert
 • Predvianočné posedenie v knižnici
 • Mikuláš a Vianočné trhy
 • Poučná prednáška
 • Slovenský červený kríž
 • Vianoce pre zvieratká
 • Dobrá novina aj v našej obci
 • Karneval na ľade
 • Hokejový turnaj
 • Naši najmenší na návšteve DHZ
 • Milá návšteva na obecnom úrade
 • Pulz života našej obce
 • Hľadaj vo vetách predmet
 • Náš receptár
 • Pozvánky
 • Cvak fotoaparátom
 • Krížovka

 

Fotogaléria: 
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017