OSA 1/2016 - Február 2016

Obsah

 • Slovo má starostka
 • Z rokovania OZ
 • Zvozový kalendár 2016
 • VZN o odpadoch
 • Veľtrh SLOVAKIATOUR 2016
 • Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí
 • Zápis detí do materskej školy
 • HAJNÁL 2016
 • Výročná schôdza COOP Jednoty
 • Predvianočné posedenie v knižnici
 • Bezpečná jeseň života - rady seniorom
 • Cvak fotoaparátom
 • Krížovka

 

Fotogaléria: 
OSA 1/2016 Február 2016
OSA 1/2016 Február 2016
OSA 1/2016 Február 2016
OSA 1/2016 Február 2016
OSA 1/2016 Február 2016
OSA 1/2016 Február 2016
OSA 1/2016 Február 2016
OSA 1/2016 Február 2016
OSA 1/2016 Február 2016
OSA 1/2016 Február 2016