Občasník Svätého Antona

OSA 2/2017 Apríl 2017

Osnova

 • Z rokovania OZ - strana 3
 • Valentín v Múzeu - strana 4
 • "Daumiér a tí ostatní" - strana 5
 • Listy pod snehom - strana 5
 • Hravo ži zdravo - strana 6
 • Marec na našej škole - strana 6
 • Hajnál 2017 - strana 7
 • Noc s Andersenom - strana 8
 • Valné zhromaždenie DPO - strana 9
 • Nebezpečné vypaľovanie tráv - strana 10
 • Pozvánky - strana 11
 • Cvak fotoaparátom - strana 12
 • Pulz života našej obce - strana 12

 

OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017

OSA 1/2017 Február 2017

Obsah

 • Slovo má starostka
 • Keď Vás niekto sklame
 • Z rokovania OZ
 • Zvozový kalendár
 • List od prezidenta SR
 • IFT Slovakiatour 2017
 • Naša škola
 • Pozrime sa do školy
 • Škola a brazílske veľvyslanectvo
 • Heligonkári potešili
 • Novoročný koncert
 • Predvianočné posedenie v knižnici
 • Mikuláš a Vianočné trhy
 • Poučná prednáška
 • Slovenský červený kríž
 • Vianoce pre zvieratká
 • Dobrá novina aj v našej obci
 • Karneval na ľade
 • Hokejový turnaj
 • Naši najmenší na návšteve DHZ
 • Milá návšteva na obecnom úrade
 • Pulz života našej obce
 • Hľadaj vo vetách predmet
 • Náš receptár
 • Pozvánky
 • Cvak fotoaparátom
 • Krížovka

 

OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017

OSA 5/2016 - December 2016

OBSAH

 • Slovo má starostka... - strana 2
 • Z rokovania OZ - strana 3
 • Odovzdávanie Jánskeho plakiet - str. 4
 • Tajomné grafiky - strana 4
 • Vzácna návšteva vo Sv. Antone - str. 5
 • Hráme Coburgovi i vám - strana 6
 • Deň otvorených dverí - strana 6
 • Beseda o nevidiacich - strana 7
 • Najkrajšia dovolenková fotografia - str. 7
 • Október - mesiac úcty k starším - strana 8 
 • Haloween v Kafé na Rínku - strana 8
 • Ako ste spokojní s našou OSOU - strana 9
 • Krížom k svetlu - strana 9
 • Hladaj vo vetách predmet - strana 9
 • Cvak fotoaparátom - strana 10 
 • Krížovka - strana 10
 • Pulz života našej obce - strana 10 

 

OSA 5/2016 - December 2016
OSA 5/2016 - December 2016
OSA 5/2016 - December 2016
OSA 5/2016 - December 2016
OSA 5/2016 - December 2016
OSA 5/2016 - December 2016
OSA 5/2016 - December 2016
OSA 5/2016 - December 2016
OSA 5/2016 - December 2016
OSA 5/2016 - December 2016

Stránky