Občasník Svätého Antona

OSA 1/2018 Marec 2018

Obsah

 • Slovo má starostka... ‐ strana 2
 • Z rokovania OZ ‐ strana 4
 • Poľovníctvo a oddych ‐ strana 5
 • Možnosť stravovania v ŠJ ‐ strana. 6
 • Ples vo Svätom Antone ‐ strana 8
 • Na skok k seniorom ‐ strana 9
 • Noc s Andersenom ‐ strana 9
 • Spomienka na K. L. Zachara ‐ strana 10
 • Seniori pozor ‐ strana 10
 • Zvony nad krajinou ‐ strana 11
 • Cvak fotoaparátom ‐ strana 12
 • Pulz života našej obce ‐ strana 12

 

OSA 1/2018 Marec 2018
OSA 1/2018 Marec 2018
OSA 1/2018 Marec 2018
OSA 1/2018 Marec 2018
OSA 1/2018 Marec 2018
OSA 1/2018 Marec 2018
OSA 1/2018 Marec 2018
OSA 1/2018 Marec 2018
OSA 1/2018 Marec 2018
OSA 1/2018 Marec 2018
OSA 1/2018 Marec 2018
OSA 1/2018 Marec 2018

OSA 5/2017 December 2017

Obsah

 • Slovo má starostka
 • Zvozový kalendár 2018
 • Z rokovania OZ
 • Jeseň v múzeu
 • Boj o záujem rodičov o štúdium svojich detí
 • Október - Mesiac úcty k starším
 • Svätoantonská heligónka
 • Spomienková slávnosť
 • Vianočné trhy a Mikuláš
 • Robíme dobré meno aj za hranicami našej obce
 • Chválime
 • Pulz života našej obce
 • Pranostiky na december
 • Cvak fotoaparátom
 • Hľadaj vo vetách spisovateľa
 • Krížovky pre Vás

 

OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017
OSA 5/2017 December 2017

OSA 4/2017 Október 2017

Osnova

 • Október - mesiac úcty k starším
 • Deň otvorených dverí pre občanov obce
 • Slovo má starostka...
 • Z rokovania OZ
 • Dni sv.Huberta 2017
 • Denný letný tábor "Farebný svet"
 • 73. výročie SNP
 • Bombovo na Ranči Nádej
 • Denné centrum pre seniorov

 

OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017

Stránky