Občasník Svätého Antona

OSA 4/2017 Október 2017

Osnova

 • Október - mesiac úcty k starším
 • Deň otvorených dverí pre občanov obce
 • Slovo má starostka...
 • Z rokovania OZ
 • Dni sv.Huberta 2017
 • Denný letný tábor "Farebný svet"
 • 73. výročie SNP
 • Bombovo na Ranči Nádej
 • Denné centrum pre seniorov

 

OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017
OSA 4/2017 Október 2017

OSA 2/2017 Apríl 2017

Osnova

 • Z rokovania OZ - strana 3
 • Valentín v Múzeu - strana 4
 • "Daumiér a tí ostatní" - strana 5
 • Listy pod snehom - strana 5
 • Hravo ži zdravo - strana 6
 • Marec na našej škole - strana 6
 • Hajnál 2017 - strana 7
 • Noc s Andersenom - strana 8
 • Valné zhromaždenie DPO - strana 9
 • Nebezpečné vypaľovanie tráv - strana 10
 • Pozvánky - strana 11
 • Cvak fotoaparátom - strana 12
 • Pulz života našej obce - strana 12

 

OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017
OSA 2/2017 Apríl 2017

OSA 1/2017 Február 2017

Obsah

 • Slovo má starostka
 • Keď Vás niekto sklame
 • Z rokovania OZ
 • Zvozový kalendár
 • List od prezidenta SR
 • IFT Slovakiatour 2017
 • Naša škola
 • Pozrime sa do školy
 • Škola a brazílske veľvyslanectvo
 • Heligonkári potešili
 • Novoročný koncert
 • Predvianočné posedenie v knižnici
 • Mikuláš a Vianočné trhy
 • Poučná prednáška
 • Slovenský červený kríž
 • Vianoce pre zvieratká
 • Dobrá novina aj v našej obci
 • Karneval na ľade
 • Hokejový turnaj
 • Naši najmenší na návšteve DHZ
 • Milá návšteva na obecnom úrade
 • Pulz života našej obce
 • Hľadaj vo vetách predmet
 • Náš receptár
 • Pozvánky
 • Cvak fotoaparátom
 • Krížovka

 

OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017
OSA 1/2017 Február 2017

Stránky