OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Starostka obce oznamuje občanom, že dnešným dňom boli zahájené práce na opravách miestnych komunikácií na úsekoch vybraných stavebnou komisiou. 

Priebeh realizácie:

3.5.2017 - most pod ZŠ 
                 - spodná ulica Záhumnie 

4.5.2017 - ulica v dolnej časti obce, smer futbalové ihrisko 

5.5.2017 - oprava výtlkov 

Týmto prosíme občanov o zhovievavosť a trpezlivosť počas prebiehajúcich prác.

Fotogaléria: 
Oprava výtlkov - prípravné práce (zarezávanie)
Ulica v dolnej časti obce, smer futbalové ihrisko-výšková úprava kanalizačných poklopov, prípravné práce pred asfaltovaním
Spodná ulica Záhumnie
Most pod ZŠ