Október – Mesiac úcty k starším

Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi, ako nečinnosti.“ Marcus Tullius Cicero

Tento citát som vybrala zámerne, lebo sa hlboko dotýka života seniorov. Aj keď sa náš život posunul na cestu staroby, neznamená to, že v nej nemôžeme zažiť niečo krásne a byť užitoční aj vo svojom vyššom veku. Treba si nájsť tú vlastnú cestu v ústrety múdrej starobe, ku ktorej patria nielen spomienky, ale aj činnosť v prospech tých druhých, ktorí našu pomoc potrebujú. Život sa starobou nekončí, ale začína sa niečo nové, nepoznané, ktoré treba objavovať, aby sme ukázali tým mladším, že ešte nepatríme do starého železa. Počula som, že najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je nielen láska, ale aj veselá myseľ. V živote seniora je dôležité aj to, že na nich nezabúda nielen rodina, ale aj obec, v ktorej žijú. Tak tomu bolo aj 26. októbra v našej obci. Už pred 15.00 hod sa začali pomaly schádzať naši seniori do vyzdobeného kultúrneho domu, kde ich okrem pohostenia čakal aj krásny kultúrny program, ktorý pripravili žiaci zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone a DFS Lúčka. Na pódium vystúpila ako prvá Laura Guláková, žiačka ôsmeho ročníka, ktorá všetkých prítomných privítala a oboznámila ich s programom, ktorý si pre svojich starkých pripravili. Potom na pódiu nastúpili dievčatá DFS Lúčka pod vedením, Martina Kminiaka, ktoré svojim krásnym spevom naplnili srdiečka prítomných pokojom, šťastím a láskou. Toto krásne stretnutie seniorov otvorila svojim príhovorom starostka obce Simona Guláková, ktorá popriala všetkým veľa zdravia, tvorivých síl, pozitívnej energie a pohody v kruhu svojich najbližších. Aby ich život bol naplnený spokojnosťou, láskou a úctou nielen v októbri, ale po celý rok.

Po príhovore na pódium dobehli tí najmenší, aby ukázali, že aj oni vedia potešiť svojich starkých krásnymi básničkami a piesňami. „Ľúbim ťa....“ čo viac mohli povedať svojím nádherným tančekom na túto pieseň tí väčší škôlkári? V nej bolo všetko, láska, poďakovanie a krásne objatia. A keď sa objavili na pódiu žiaci, tak poviem vám, tí to poriadne roztočili. Ich charleston a kovbojský tanec nemal chybu. Dokonca v charlestone prosili babičku, aby ich to naučila. No tieto vnúčatká veru nemusí učiť tancovať žiadna babička, lebo tancovali super. Po krásnom programe, ktorí veru nejednu babku a možno aj dedka dojal k slzám, sa pripravila do spevu a tanca zahrať hudobná skupina Kružlicovci. No skôr, než sa začala zábava, boli malým darčekom a ružičkou odmenení jubilanti pri príležitosti ich životného jubilea a každý senior dostal peňažnú poukážku na nákup tovaru v COOP Jednota.

Poďakovanie patrí p. učiteľkám, ktoré, pripravili s deťmi pekný program. A to : Mgr. Erike Ivaničovej,, Mgr. Jurane Takáčovej, Anne Valachovej, Martine Húskovej, Erike Krunkovej a Monike Kašiarovej. A pravdaže aj Maťkovi Kminiakovi a členom Denného centra pre seniorov za výzdobu v kultúrnom dome. Organizátorom bol Obecný úrad vo Svätom Antone, ktorému patrí naše veľké ĎAKUJEME.

 

Alica Gajanová

Fotogaléria: 
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším
Október – Mesiac úcty k starším