Október - Mesiac úcty k starším

Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života a práve  október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si  uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života – dve paralely, ktoré spolu súvisia. Ale nebolo to vždy tak.

Mesiac október bol až v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším.

Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť. Ale to  ešte neznamená koniec životným aktivitám. Veľmi dôležitá je kvalita života. Mnohí starí ľudia sa dôsledkom rôznych bolestí prestanú hýbať a tým vlastne ovplyvnia a svojej kontakty s inými ľuďmi, čím si  môžu spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť  a zatrpknutosť. 

Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť táto úcta stála, a nielen v “Mesiaci úcty k starším”. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život.  Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.

A veru ani my sme nezabudli na našich seniorov vo Svätom Antone. 19. októbra o 14.00 hod sa pomaly zapĺňala sála vynoveného kultúrneho domu, do ktorého pribudli nové stoly a stoličky. Teraz to vyzeralo naozaj krásne. Na pódiu bola pripravená im do tanca a spevu zahrať hudobná skupina Jewel. A to už bolo ďalšie prekvapenie. Toto krásne posedenie otvorili naše dievčatá zo súboru Lúčka, pod vedením Martina Kminiaka. Zaspievali a zatancovali našim dôchodcom. Za nimi nasledovali naši jubilanti, ktorí si prevzali od p. starostky Simony Gulákovej pekný kvietok a Pamätný list. Po odovzdaní nasledovalo privítanie seniorov p. starostkou. Popriala všetkým zúčastneným veľa zdravia a životnej  pohody. Bolo to krásne, hlboké a dojímavé. Krátku  báseň s výzvou do tanca predniesla Alica Gajanová. A nasledovala zábava. Vierka a Jojo  rozospievali celú sálu.  Bolo veselo. Úsmevy a spokojnosť ovládla nielen seniorov, ale aj organizátorov celého podujatia, ktorým bol Obecný úrad  vo Svätom Antone. Pohostenie a darček si odniesol každý, kto neodmietol pozvanie na túto krásnu oslavu. Tým, ktorí sa nemohli zúčastniť, bude darček osobne doručený domov. Poďakovanie  patrí Obecnému úradu, skupine Jewel, súboru Lúčka pod vedením Martina Kminiaka  a všetkým, ktorí prijali pozvanie. V mene všetkých seniorov - veľmi pekne ďakujeme!
 

Alica Gajanová

 

 
Fotogaléria: 
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším
Úcta k starším