Obecná knižnica

Sídlo obecnej knižnice je v budove starého obecného úradu (vchod od hasičskej zbrojnice).

Otváracia doba
Pondelok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00