Návšteva našich malých koledníkov

V tento krásny predvianočný čas, nás v stredu 20. decembra, potešili svojou návštevou na obecnom úrade detičky z materskej školy.  Zaspievali nám vianočné koledy, zarecitovali vinše, popriali krásne vianočné sviatky a na pamiatku nám podarovali milý vianočný pozdrav a „spievajúceho“ anjelika. Ešte raz by sme sa Vám milé detičky a pani učiteľky chceli poďakovať a popriať Vám šťastné a veselé Vianoce, štedrú nádielku pod vianočným stromčekom a aby detičky vždy na tváričkách mali také šťastné úsmevy ako mali dnes.

Fotogaléria: 
Koledníci
Koledníci
Koledníci
Koledníci
Koledníci
Koledníci
Koledníci
Koledníci