Návrh - dodatok č.2 - VZN č.24/2010 o poskytovaní sociálnych služieb