Návrh dodatku č.7 k VZN č.23/2009 ktorým sa určuje výška dotácie n mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení