Naši najmenší na návšteve DHZ

Bolo nám veľkým potešením  privítať  u nás v Hasičskej zbrojnici dňa 08.02.2017 pani učiteľky a deti z Materskej školy Ferdinanda Coburga. Na úvod sa deťom prihovoril predseda DHZ Svätý Anton pán Anton Jusko, ktorý deťom porozprával o práci hasičov a previedol ich hasičskou zbrojnicou. Ukázal  im technické vybavenie zbrojnice, ktorá sa môže pochváliť novým protipovodňovým vozíkom. Deti oboznámil s činnosťami, pri ktorých naši hasiči túto hasičskú techniku využívajú. Nasledovala prehliadka hasičského auta, pri ktorej mohli deti vidieť, čo všetko auto ukrýva. Zážitkom pre ne bola možnosť aspoň na chvíľu si v aute posedieť. A radosť mali aj zo skúšania ochranných heliem, ktoré neodmysliteľne k bezpečnosti hasičov patria. Na záver návštevy sa deti poďakovali a naši hasiči sa s nimi rozlúčili za zvuku sirény. Poďakovanie patrilo Tónkovi Juskovi, Ferkovi Lelekovi a Maťkovi Buzalkovi za čas, ktorý sa rozhodli venovať naším najmenším, možno budúcim nasledovníkom. Poďakovať sa patrí i pani učiteľkám Húskovej, Kašiarovej a Valachovej, že deti oboznámili, nielen s prácou záchranárov a policajtov, ale i s prácou hasičov a činnosťou nášho DHZ. Nakoniec sa chceme poďakovať aj za darček, ktorý nám venovala Nelka Guláková.

Za DHZ Babjaková Jana

Fotogaléria: 
Naši najmenší na návšteve DHZ
Naši najmenší na návšteve DHZ
Naši najmenší na návšteve DHZ
Naši najmenší na návšteve DHZ
Naši najmenší na návšteve DHZ
Naši najmenší na návšteve DHZ
Naši najmenší na návšteve DHZ
Naši najmenší na návšteve DHZ
Naši najmenší na návšteve DHZ
Naši najmenší na návšteve DHZ