Nadácia ESET opäť obdarúva

Nadácia ESET

Nadácia ESET sa po druhý krát rozhodla podporiť obec Svätý Anton, ktorá zriadila a prevádzkuje materskú školu so základnou školou, darom - sumou 2000,- €. Dotáciu je príjemca povinný použiť na jeden alebo viacero z nasledovných účelov:

  • výmenu zdravotne nevyhovujúceho koberca v triede za plávajúcu podlahu,
  • z bezpečnostného hľadiska potrebnú výmenu linolea na hlavnom schodišti v budove Materskej Školy vo Svätom Antone,
  • položenie protišmykovej dlažby pred hlavným vchodom do budovy materskej školy.

Týmto chcenie vysloviť nadácii ESET úprimné poďakovanie.