Milá návšteva na obecnom úrade

V tento krásny predvianočný čas nás dňa 21. decembra prekvapili svojou milou návštevou na obecnom úrade detičky z materskej školy spolu so svojimi pani učiteľkami. Zarecitovali nám básničky, vinše a zaspievali krásne koledy. Aj touto cestou sa Vám chceme ešte raz poďakovať, milé detičky a pani učiteľky za krásne koledovanie a nádherné darčeky. Prajeme Vám šťastné a veselé Vianoce a splnenie všetkých snov a túžob. 

Fotogaléria: 
Milá návšteva na obecnom úrade
Milá návšteva na obecnom úrade
Milá návšteva na obecnom úrade
Milá návšteva na obecnom úrade
Milá návšteva na obecnom úrade
Milá návšteva na obecnom úrade
Milá návšteva na obecnom úrade
Milá návšteva na obecnom úrade
Milá návšteva na obecnom úrade
Milá návšteva na obecnom úrade