Mikuláš a vianočné trhy

Tešia sa na neho tisíce detí.  Mikuláš prináša do domu radosť a pocit očakávania. Oslavuje sa každý rok presne 6. decembra.  Nie vždy to ale bolo takto. Postava Mikuláša nie je vymyslená. Mikuláš bol svätec, ktorý sa narodil v treťom storočí nášho letopočtu, pravdepodobne v Patare, v oblasti dnešného Turecka. Narodil sa do bohatej rodiny starších rodičov, ktorí dlho nemohli mať dieťa. Už ako malý bol vďaka svojej štedrosti a dobročinnosti známy široko ďaleko. Pomerne mladý (asi vo veku 20 rokov) sa stal biskupom v mestečku na juhu Turecka v Myre. Neskôr bol aj pútnikom a po návrate pôsobil ako arcibiskup. Po smrti svojich staručkých rodičov zdedil Mikuláš veľké bohatstvo. No nenechal si ho pre seba  a všetok svoj majetok rozdal biednym ľuďom, sirotám a chudobným deťom. A práve vďaka tomuto jeho počinu vznikol zvyk obdarúvať každý rok v tento deň deti  darčekmi. Tento zvyk sa však do súčasnej podoby dostal až po mnohých rokoch. No a teraz sa prenesieme z histórie do súčasnosti.

Akoby to bolo, keby sme v našej obci zabudli na tento deň, venovaný predovšetkým našim deťom. Všetko sa to začalo 10.decembra 2016 od 10.00 hod. Vianočné trhy otvorila svojim krátkym príhovorom starostka obce Simona Guláková.  Tento rok sa však táto predvianočná  akcia začala trošku inak. Mikuláš a vianočné trhy sa spojili do jednej akcie a konali sa v kul. dome.  Všetko sa to vlastne už začalo predajom a ochutnávkou tradičných zabíjačkových špecialít, o ktoré sa postarali členovia HHS vo Svätom Antone. Vo vianočných stánkoch nechýbala ani vianočná kapustnica, punč, hriatô, medovníky a iné dobroty. Zatiaľ čo ochutnávka bola pri kolkárni, v kultúrnom dome sa už rozbiehali vianočné trhy. Od 13.00 hod sa mohli deti povoziť na koníkoch , alebo sa niečo naučiť tvoriť v škriatkovských  tvorivých dielničkách v kul. dome. Ako sa hovorí, to najlepšie na koniec. O 13. 00. hod  prišiel  do kul. domu Mikuláš v sprievode svojho anjela. Pýtate sa, kde boli čerti? No veď aj mne to bolo nejaké divné, ale dopočula som sa, že boli zlí a tak čakali za dverami.  Mikuláš s anjelom sa pekne sa posadili a čakali, čo sa bude diať. Dlho ale  nemuseli, lebo na javisko vybehli detičky zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga zo Svätého Antona. Svojim programom potešili nielen Mikuláša, ale všetkých, čo sa prišli pozrieť na ich vystúpenie. Od tých najmenších až po školákov.  Usilovná práca p. učiteliek , ktorú odviedli s deťmi, sa  prejavila v ich skvelom vystúpení, za ktorú im patrí naše poďakovanie.  Ako sa hovorí, za prácu treba aj  plácu. Mikuláš  s anjelom sa presunuli na javisko a každé dieťa si prišlo od neho vziať sladký balíček. No aby som nezabudla, naraz sa vám ,kde sa vzali, tu sa vzali, čerti sa vám prihrnuli. Ej veru, ešte že  prišli iba na koniec, lebo neviem, neviem,  ako by to bolo skončilo. Niektoré detičky mali v očiach veru aj slzičky.  Nakoniec sa všetko dobre skončilo a  Mikuláš sa v sprievode svojich pomocníkov a detí  sa vybral ukončiť túto krásnu akciu  rozsvietením vianočného stromu pri Obecnom úrade. Svetielka sa rozžiarili a svojou krásou zažali nádhernú  predvianočnú atmosféru  prichádzajúcich  najkrajších dní roka – Vianoc.  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou účasťou podporili túto akciu a zúčastnili sa vianočných trhov, ako aj tým, ktorí akoukoľvek pomocou prispeli k zdarnému priebehu celej akcie. Poďakovanie patrí aj organizátorom, ktorými boli - obec Svätý Anton, DHZ Svätý Anton, ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga, Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga. 

ĎAKUJEME!

 

Alica Gajanová

Fotogaléria: 
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy
Mikuláš a vianočné trhy