MDD vo Svätom Antone

Myšlienka Medzinárodného dňa detí  vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve v roku 1925. Na tejto konferencii  zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami, dotýkajúcimi sa detí na celom svete. V tento deň by sme si mali pripomenúť bratstvo  a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám  s deťmi, myslieť na ich dobro a šťastné detstvo. Na Slovensku sa tento deň oslavuje od roku 1952 a to vždy 1.júna.

Ako dobre vieme, zabúdať na naše detičky v tento veľký deň sa predsa nemôže, veď sa oslavuje každý rok. Tak ani tento nebol výnimkou. 1. Júna bolo na Rínku pod kaštieľom  všetko pripravené na krásne oslavy MDD. Ale ako sa hovorí : Človek mieni a počasie mení“. Obloha sa zatiahla čiernymi mračnami, akoby sa na nás hnevala a začalo pršať. Nedalo sa nič robiť, iba divadelné predstavenie, ktoré sa malo začať o 13.00 hod. rýchle presunúť do vestibulu  ZŠ s MŠ  Ferdinanda Coburga. Interaktívne činoherno – bábkové divadlo z B. Bystrice prišlo zahrať rozprávku Šašo a kráľ. Bola o kráľovi, ktorý vyhnal šaša hľadať novú rozprávku, čo ešte  nikdy nepočul a nevidel. No a to veru bola veľmi ťažká úloha, ak by mu neboli pomohli deti, tak, neviem ako by sa to bolo skončilo. Všetkým detičkám sa páčil najviac šašo, ktorý toho vie vždy veľa povyvádzať a vyčariť úsmev  na ich tváričkách. Po predstavení bolo občerstvenie, ovocný šalát a  každé dieťa dostalo lístok na cukrovú vatu, pastelky a balóny, ktoré dal sponzorský p. Miroslav Ružička.  Zatiaľ kým sa konalo predstavenie aj obloha sa umúdrila a slniečko, ktoré sa už predtým nahnevalo na tie čierne mraky sa konečne vykotúľalo na oblohu. A tak sme sa potešili najmä na Rínku, kde bol pripravený ďalší program pre deti. Na piatich stanovištiach boli pripravené rôzne hry a po prejdení všetkých dostali ako odmenu zmrzlinu a kofolu od cukrárne Kafe na Rínku, ktorá  nielen pripravila  túto akciu, ale na ňu aj sponzorsky prispela. Nechýbala ani cukrová vata. Deti sa do chuti vyšantili a na ich tváričkách žiaril šťastný úsmev a to bola odmena pre všetkých, ktorí toto podujatie zorganizovali. Počasie nám, nevyšlo, ale aspoň sa k večeru umúdrilo a mohli sme celú akciu dokončiť. Na rok si budeme musieť podať žiadosť na pekné počasie. Čo vy na to? Poďakovanie patrí Obecnému úradu, Kafe na Rínku, Miroslavovi Ružičkovi a všetkým,  ktorí sa tohto krásneho sviatku detí zúčastnili a tak prispeli k peknej  oslave MDD a urobili radosť naším deťom.

Alica  Gajanová

Fotogaléria: 
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone
MDD vo Svätom Antone