Kontakty

  Telefón e-mail
Obecný úrad   ocu@svatyanton.sk
Starostka obce - Bc. Simona Guláková 0903 966044 starostka@svatyanton.sk
Učtáreň

0903 993044

uctaren@svatyanton.sk
Spoločný stavebný úrad 045 6931177
0903 644458
stavebnyurad@svatyanton.sk
Matrika

045 6920753
0903 920752

matrika@svatyanton.sk
Podateľňa 045 6920752
0903 827044
podatelna@svatyanton.sk
Fax 045 6920752  
Ján Machil 0903 892606  
Webmaster   webmaster@svatyanton.sk