Každá biela pastelka je pomoc zrakovo postihnutým

Biela pastelka 2016

Ako spojiť chôdzu - športovú disciplínu a chôdzu nevidiacich s bielou palicou? Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa o to v 15. ročníku verejnej zbierky na podporu zrakovo postihnutých pokúsi. Ambasádorom Bielej pastelky 2016 sa totiž stal Matej Tóth, víťaz chôdze na 50 km z olympiády z Ria. Vyvrcholením kampane bude pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov, a to zapojením sa čo najväčšieho počtu ľudí do chôdze s bielou palicou na trati dlhej rovných 15 metrov- presne toľko, koľko rokov oslavuje jubilujúca Biela pastelka. Túto skúšku svojej odvahy môže 23.9. od 10:00 do 17:00 v OC Europa v Banskej Bystrici podstúpiť každý. Navyše, počas celého dňa bude môcť verejnosť v informačných stánkoch nahliadnuť do sveta zrakovo postihnutých, využiť bezplatné preventívne vyšetrenie očného pozadia a vďaka Lions Clubom odovzdať nepoužívané okuliare a pomôcť tak krajinám tretieho sveta.

Biela pastelka 2016

Z výnosu Bielej pastelky sa dofinancujú aktivity nevyhnutné na samostatný a plnohodnotný život zrakovo postihnutých. Aj vďaka týmto prostriedkom poskytuje ÚNSS svoje služby na celom Slovensku všetkým záujemcom zdarma. 23. a 24.9. budú dobrovoľníci v uliciach darcom ponúkať biele spinky ako symbolické poďakovanie za dobrovoľný príspevok. Prispieť na účet verejnej zbierky SK11 3100 0000 0040 3001 6204, SMS v hodnote 2 € na číslo 820 alebo on-line cez www.bielapastelka.sk však možno už od 15.6. a to až do 31.12.

 

Za akúkoľvek pomoc ďakujeme.